LogoDigionGo

Pictotelefoon

Beeld3 

Diensten
Bedrijven, organisaties, ondernemers en particulieren bieden wij de helpende hand op sociaal-juridisch vlak, door hen te motiveren, activeren en ontzorgen. Wij gaan samen met hen op weg naar optimale prestaties, want alleen door samenwerking ontstaan de beste eindresultaten. Bij onze begeleiding hanteren wij de formule:
V(ertrouwen) = i(nformatie) x t(ransparantie) x v(erantwoording).


Werkwijze
De door ons gehanteerde formule V= i x t x v is de basis voor het zogenoemde DiGi-plan in vier stappen, dat hieronder is weergegeven. Elke stap heeft betrekking op een element uit de formule V = i x t x v.

Werkwijze

Wij werken nauw samen met de cliënt en hanteren hierbij de

WIJ-gedachte: alleen sámen komen wij tot de oplossing van de problematiek.