LogoDigionGo

Pictotelefoon

Beeld6 

Missie
Het ontwikkelen van methoden en technieken voor het realiseren van een vertrouwensrelatie die is gebaseerd op informatie, transparantie en verantwoording.
 

Visie
Er zijn geen problemen maar oplossingen! Vanuit deze visie wordt een serieuze bijdrage geleverd aan een open handelsmaatschappij door toepassing van de formule:

V(ertrouwen) = i(nformatie) x t(ransparantie) x v(erantwoording).